SINH VẬT HUYỀN BÍ VÀ NƠI TÌM RA CHÚNGSinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng

Thể loại: Huyền bí, giả tưởng

 Nguồn: google

(Thực ra cũng có nhiều nhà và nhiều bạn làm rồi nhưng mà mình thích nên mình chỉ tìm down bản PDF Engver trên mạng về làm từ list Quái vật từ A-Z thôi.

Mặc dù không được chi tiết, tỉ mỉ, sát nghĩa như các bạn khác làm nhưng bản trans này cũng là mình trans từ Engver và không copy của ai cả nên mọi người nếu nhỡ mà có đọc được thì có thể góp ý về cách dùng câu từ của mình nhưng xin đừng nói rằng mình đi copy nhé, tài không bằng người nên mới muốn nài giũa mà bị nói là ăn cắp ăn trôm cũng ức chế lắm.)

Mục lục

Bộ phép thuật phân loại 

A          B          C          D          E          

F          G          H          I          J          

K          L          M          N          O        

P          Q          R          S          T          

U         V          X           W          Z        

 Y

Advertisements